Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye , Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Transfer harcamaları ve büyüme ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler için dinamik panel veri analizi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Politik istikrar ve ekonomik performans: Ampirik bir inceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English