Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yakın Geleceğin Bilim Trendleri

ÜNAK İkibin10, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri = Knowledge Management 2.0: Information Services on Social Networks", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Samsun, Turkey, 7 - 09 October 2010

Ulusal Bilimsel Yayın Göstergeleri

TÜBİTAK EKUAL V. Yıllık Toplantısı, Antalya, Turkey, 21 - 22 May 2009

Bibliyometrik Yöntemlerin Önemi ve Uygulanmasına Bir Örnek

TÜBİTAK EKUAL VI. Yıllık Toplantısı, Antalya, Turkey, 17 - 19 May 2010

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

24

Citation (WoS)

62

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals