Education Information

Education Information

 • 1983 - 1989 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1983 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1976 - 1981 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1989 Doctorate

  Ermenek (Konya) yöresinde yer alan tersiyer yaşlı istifin jeolojisi, sedimantolojisi ve bölgedeki kömür damarlarının ayrıntılı incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1983 Postgraduate

  Haymana (SW Ankara) batısındaki üst kretase-alt tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi Sustainable Development

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli)