Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Dişhekimliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Hidrojel doku iskeleleri kullanılarak kök hücre aracılı diş pulpa rejenerasyonu

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English