Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • 1996 - 2001 Expertise In Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Telomeraz inhibitörü ”GRN163L” nin A549-Luc akciğer kanseri ve MDA-MB 231-Luc meme kanseri hücre serileri üzerindeki in vivo ve in vitro etkilerinin incelenmesi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya

 • 2001 Expertise In Medicine

  Genitoüriner sistem tümörlerinde telomeraz aktivitesi tayini

  Hacettepe University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English