Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Kimyasal karsinojenezle oluşturulmuş meme tümör hücrelerinin CD40 ligand ile genetik modifikasyonu ve allojenik aşı preparatı olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi (Yl) (Tezli)

 • 2003 Postgraduate

  CD40 ligand (CD154) genin ökaryotik ekspresyon vektörüne klonlanması

  Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Temel İmmünoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate French