Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Postpartum Depression Risk in Husbands of Women Who Had Caesarean Section Deliveries in Turkey

ISSUES IN MENTAL HEALTH NURSING, vol.39, no.12, pp.1017-1022, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Premenstrual syndrome in university students: its correlation with their attitudes toward gender roles

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.39, no.3, pp.228-236, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Exposure of Pregnant Women to Violence by Partners and Affecting Factors in Turkey

SEXUALITY RESEARCH AND SOCIAL POLICY, vol.13, no.2, pp.173-181, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A REVIEW OF TRADITIONAL KNOWLEDGE ON FOODS AND PLANTS SUPPOSED TO INCREASE LACTATION IN PREGNANT WOMEN: A DESCRIPTIVE STUDY

AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, vol.13, no.3, pp.27-32, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Postpartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

MENSTRUAL AĞRININ GİDERİLMESİNDE AROMATERAPİ KULLANIMI: LİTERATÜR DERLEMESİ

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Prenatal Dönemde Evde Bakım Hizmetleri

5. Ulusrarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Moral Distress in Perinatal Nurses

Sigma Theta Tau International 44th Biennial Convention, 28 October - 01 November 2017

Sanal Dünyanın Gerçeğe Farklı Bir Yansıması

3. Uluslar arası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Adölesanlarda Sanal Zorbalık ve Psikolojik Etkileri

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Cam Tavanlar

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Gerçek Yaşam Laboratuvarı Olarak Sinemada Kadına Yönelik Şiddet

3. Uluslar arası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Cam Tavanlar

3. Uluslar arası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Öğrenci Gözüyle Klinik Değerlendirme Biz Ne İstiyoruz

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015