Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Bazı organik kristallerin molekül yapılarının ve moleküler özelliklerinin x-ışınları kırınımı ve kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Geçirme x ışınları toz kırınımmetresi için yüksek sıcaklık (293-1023 K) fırıntasarımı ve C19H28O2, C13H8CINO2Ni.C6H13N tek kristallerinin yapı analizleri

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English