Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2018 Assistant Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2011 - 2017 Doktor

  Hospital, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Courses

 • Undergraduate Anaerobic bacteria

 • Undergraduate Vibrio, Campylobacter and Helicobacter

 • Undergraduate İnsan mikrop florası. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsis. Mikrobiyoloji laboratuvarının genel prensipleri

 • Undergraduate Klinik Mikrobiyoloji Dönem V Staj Programı, Bakteriyoloji Laboratuvarında örnek kabul ve ret kriterleri

 • Undergraduate Önemli parazitler ve neden oldukları hastalıklar. Antiparaziter ilaçlar

 • Undergraduate Anaerob bakteriler

 • Undergraduate Bakterilerin sınıflandırılması, yapısı, çoğalması, hastalık oluşturma mekanizmaları

 • Undergraduate Actinomyces and Nocardia

 • Undergraduate Hastane Enfeksiyonları

 • Undergraduate Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri

 • Undergraduate Subkütan Mikoz etkenleri

 • Undergraduate Antibiyotik duyarlılk testleri

 • Undergraduate Laboratuvar Kaynaklı Enfeksiyonlar

 • Undergraduate Fungi causing subcutaneous mycoses

 • Undergraduate Fungi causing endemic mycoses

 • Undergraduate Endemik Mikoz etkenleri

 • Undergraduate İnvazif olmayan örneklerin alınması, laboratuva gönderilmesi, sonuçların yorumlanması