Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 2005 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1996 - 2003 Undergraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Klinik örneklerden izole edilen Trıchosporon.asahii suşlarında Triazol grubu antifungal ilaçların inhibitör ve fungisidal aktivitelerinin farklı yöntemlerle araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi