Education Information

Education Information

  • 1991 - 1998 Doctorate

    Hacettepe University, Fen Bilimleri, Biyoloji, Turkey

Dissertations

  • 1998 Doctorate

    Karbaril, Endosülfan ve Dimetoatın Sıçanlar Üzerine Birlikte Etkisinin Histopatolojik, Hematolojik ve Biyokimyasal İncelenmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü