Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nurses' organizational trust and intention to continue working at hospitals in Turkey

COLLEGIAN, cilt.25, sa.2, ss.163-169, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar