Education Information

Education Information

  • 1986 - 1992 Doctorate

    Hacettepe University, Fen/Fen Bilimleri/Kimya, Kimya/Analitik, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    Fluorimetrik Yöntemlerle, Fonksiyonel Hidrofilik Polihidroksietil-metakrilat (Poli-HEMA) Membran ve Mikropartiküllerde Yapısal Karakterizasyon; BSA ve Fibrinojen Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English