Education Information

Education Information

  • 2011 - 2016 Doctorate

    Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Karşılıklı taklit eğitiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların taklit becerileri üzerinde etkililiğinin belirlenmesi

    Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü

  • 2010 Postgraduate

    Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi

    Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced English