Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı Anabilimdalı, Turkey

  • 2008 - 2012 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English