Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr), Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl), Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Diyaliz tedavisi alan hastaların sağlık hizmeti kullanımını ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  Hastanelerde kurumsal imaj ve hasta bağlılığı ilişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İbni Sina Hastanesi'nde bir uygulama

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl)