Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2013 Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2008 - 2013 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - 2010 Expert

  The Unıversıty Of Queensland, Geoscıences

 • 2000 - 2008 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2009 - 2012 Deputy Head of Department

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2012 Deputy Head of Department

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2006 Deputy Head of Department

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

 • 2020 - 2021 DANIŞMAN

  DSİ- ALTER

 • 2020 - 2021 DANIŞMANLIK

  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 • 2019 - 2021 Proje Değerlendiricilil-ği

  PRIMA

 • 2019 - 2021 Proje Değerlendiricisi

  H2020

 • 2020 - 2020 TEKNİK DANIŞMAN

  SYGM-TYPSA

 • 2019 - 2019 H2020-2019 Proje Değerlendiriciliği

  Avrupa Birliği Komisyonu

 • 2016 - 2017 Kilit Olmayan Uzman ve Takım Lideri yardımcısı DANIŞMANLIK

  NİRAS

 • 1998 - 2000 Mühendis

  DSİ Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı

 • 1987 - 2000 Hydrogeological Engineer

  Other Public Institution, State Water Works, Groudnwater Department

 • 1987 - 1998 Mühendis

  DSİ Adana Bölge Müdürlüğü

 • 1985 - 1987 Mühendis

  MTA Genel Müdürlüğü, Enerji Ham. Etüt ve Araş. Dai. Bşk.lığı Hidrojeoloji ve Sıcak Sular Servisi

 • 1984 - 1987 hdyrogeological engineer

  Other Public Institution, GD of Mineral Research and Exploration, Thermal Water Service

Courses

 • Undergraduate Drilling Techniques in Groundwater

 • Undergraduate Hydrogeochemistry

 • Undergraduate Vocational English II

 • Undergraduate Vocational English I

 • Undergraduate Hydrogeology

 • Postgraduate Hydrogeochemical Processes