Education Information

Education Information

 • 2017 - 2018 Post Doctorate

  Universiteit Utrecht, Geosciences, Environmental Hydrogeology, Netherlands

 • 2010 - 2012 Post Doctorate

  The University Of Queensland, Geosciences, Australia

 • 2009 - 2010 Post Doctorate

  National Taiwan University, Geosciences, Taiwan

 • 1992 - 1998 Doctorate

  Cukurova University, Fbe , Jeoloji Müh. , Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Hacettepe University, Fbe , Jeoloji Müh. , Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Hidrojeoloji Abd, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  HATAY ERZİN OVASI HİDROJEOLOJİK ARAŞTIRMASI VE BURNAZ KAYNAĞININ KÖKENİ

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1990 Postgraduate

  iÇEL LİMONLU (LAMAS) KARST HAVZASI YERALTISUYU OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1997Yeraltı Su Kaynaklarının Araştırılması, Kullanılması ve İşletilmesi

  Vocational Training , Hebrew University

 • 1991Yeraltısuyunda İzleme Teknikleri

  Vocational Training , Graz Technical University