Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

Metrics

Publication

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals