Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Hukuk Bölümü Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences-IX , Gaziantep, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.1-6

Sigortacılıkta Kariyer Zirvesi Sempozyumu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Turkey, 24 March 2022, pp.1-6

Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı

Türkiye Barolar Birliği ve Yargıtay Başkanlığı, Ankara, Turkey, 07 March 2020, pp.1-10

A New Mortality Improvement Rate Model

Xth International Statistics Days Conference, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016

Copula Models and Generalized Linear Mixed Models for Turkish Longitudinal Claim Count Data

Xth International Statistics Days Conference, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016

Türkiye'deki Trafik Kazalarının Tam Sayı Değerli Zaman Serisi İle Analizi

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

Türkiye İçin Ölümlülük Değişiminin İncelenmesi

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

Ölüm Sayılarının Dağılımının Ölümlülük Modellemesine Etkisi

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Comparison of Stochastic Mortality Models Application to Turkish Mortality Data

The 48th Actuarial Research Conference, Pennsylvania, United States Of America, 31 July - 03 August 2013

Gözlemlenemeyen Risk Faktörlerinin Hasar Sayıları Üzerindeki Etkisi Panel Veri Uygulaması

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 June 2013

Ölümlülük Gelişim Oranlarının Modellenmesi

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, 27 - 30 October 2013

Psychological Needs and Suicide Probability Of University Students

5th World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy, 5 - 08 February 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

23

Project

2
UN Sustainable Development Goals