Education Information

Education Information

  • 2010 - 2017 Doctorate

    Hacettepe University, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Turkey

  • 2008 - 2010 Postgraduate

    Ankara University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English