Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Archıtecture And Cıty Plannıng, Turkey

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Alburnus (Teleostei: Cyprinidae) cinsi üzerine morfometrik ve filogenetik araştırmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Mogan Gölü trofik statüsünün izlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English