Education Information

Education Information

  • 1985 - 1989 Post Graduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Farmasotik Teknoloji Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Turkey

  • 1980 - 1984 Under Graduate

    Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü, Turkey