Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A portrait of the Ottoman cities

MUSLIM WORLD, vol.92, pp.255-285, 2002 (AHCI) identifier identifier

The other side of the coin: Tax exemptions within the context of Ottoman taxation history

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.125-139, 2002 (AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Robert Kolej’de Okuyan Türk Öğrencilerin Sosyal Arka Planları Üzerine Bir Değerlendirme

journal of turkish studies, vol.15, pp.48-69, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Final Phase of the Ottoman Empire and Establishment of Turkish Republic

Yeni Türkiye, vol.24, pp.335-342, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlıdan Cumhuriyet Robert Kolejde Eğitim

Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.31, pp.1-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Milil Mücadele Türkülerina Dair Örnek türkü İncelemesi

Folklor ve Edebiyat, pp.43-67, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Mezunları ve Meşhurları

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, vol.11, pp.417-443, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Robert Kolej Mezunları ve Meşhurları

Türk Tarih Eğitimi, vol.4, no.2, pp.136-164, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Graduates and Famous People of Arnavutkoy American College for Girls

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.11, no.22, pp.417-442, 2015 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Dipnotun Serüveni

Ötekilerin Peşinde, pp.234-249, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Görsel Verilerde Kadın İmajı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisis, vol.16, pp.91-121, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,, vol.22, no.1, pp.27-50, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Görsellik ve Yakın Dönem Tarih Araştırmalarında Kullanımı

Kebikeç, vol.18, pp.99129, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Tarihinin Genişleyen Sınırları Defteroloji

Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.319-332, 1999 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretilmesi Üzerine

7. Tarihyazımı Çalıştayı, Turkey, 06 April 2018

Seçme ve Seçilme Hakkı ile Kazanımlarımız.

Seçme ve Seçilme Hakkı ile Kazanımlarımız, Ankara, Turkey, 5 - 06 December 2017

Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler”

Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2017

Popüler Tarih Nasıl Yazılır Popüler Tarih Nasıl Yapılır

VI. Tarihyazımı Çalıştayı: Türkiyede Popüler Tarih, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.23-43

16 yy da Dİyarbakır şehrinde ekonomik faaliyetler

I. Bütün Yönleriyle Dİyarbakır Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 October 2000

Tarihin İnşası Sürecinde Belge ve Kullanımı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’xxde Tarihçilik ve Tarih yayıncılığı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 March 2010, pp.67-74

Tarih Boyunca Pontus

Milli Mücadele Döneminde Giresun Sempozyumu, Giresun, Turkey, 6 - 07 March 1999

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Tarihçiliğinin Sorunları ve Öneriler

in: Türk Tarihi ve Tarihçiliğinin Meseleleri, Ahmet Şimşek, Editor, Yazıgen Yayınevi İrem Yayıncılık, Ankara, pp.29-48, 2019

Tairhin Kaynakları

in: Tarih Nasıl yazılır?, Tarih için Çağdaş bir Metodoloji, Şimşek, Ahmet, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.224-247, 2018

Osmanlıdan Cumhuriyete Robert Kolejin Türk Öğrencileri

in: Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık’xxa Armağan, Mehmet Öz- Serhat Küçük, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.51-87, 2017

Modern Çağda Uygarlik Tarihçiliği ve Arnold Toynbe

in: Dünyada Tarihçilik, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.43-56, 2017

Modern Türk Tarihçiliğinin Başlangıcı ve Fuat Köprülü

in: Türk Tarihçileri, Şimşek, Ahmet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.66-82, 2017

Atatürk İnkılapları: Hukuk Alanındaki İnkılâplar ve Çağdaş Hukuk Sisteminin Kurulması

in: Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Acun Fatma, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.256-263, 2016

Tarihi Popülerleştirme Süreci

in: Prof Dr Yılmaz Kurt a Armağan, Muhammed Ceyhan, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016

Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüsü Fuat Köprülü

in: Modern Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, 2016

Muhteva Analizi

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, 2016

Görsel Malzemeler

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.274-282, 2016

Eğitim Alanıdaki İnkılaplar: Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler

in: Atatürk ve Türk İnkılap Tairhi, Fatma Acun, Editor, Siyasal yayınevi, Ankara, pp.233-236, 2016

Atatürk’xxün Manevi Mirası: Atatürk İlkeleri

in: Atatürk ve türk İnkılap Tarihi, Fatma Acun, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.301-321, 2016

Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri

in: Tanzimat Değişi Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Mehmet seyitdanlıoğlu, Editor, Phoxex, Ankara, pp.213-225, 2015

Anadolu Şehirelrinin Gelilmesinde Devletin Rolü: Karahisar Örneği

in: Şebinkarahisar Tarih ve Kültürür Sempozyumu, li çelik, Editor, Şebinkarahisar Belediyesi, İstanbul, pp.4367, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiya Yayınları, pp.1275-1298, 2002