Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Akustik emisyon (yayılma) tekniğinin arazi gerilmelerinin belirlenmesinde uygulanabilirliğinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1999 Postgraduate

  TKİ-Himmetoğlu linyit açık işletmesindeki şevlerin duraylılığının deterministik ve olasılığa dayalı yöntemlerle değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English