Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

 • 1989 - 1992 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Roma Hukukunda Augustus Zamanına Kadar Derneklerin Hukukî Durumu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Roma Hukukunda Exercitor Navis`in (Donatanın) Actio Exercitoria`dan Doğan Sorumluluğu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Italian