Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Istanbul Medipol University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Istanbul Medipol University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  EPİZODİK MİGRENLİ OLGULARDA BOYUN KASLARINA UYGULANAN KİNEZYO BANTLAMANIN AĞRI, DİZABİLİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Istanbul Medipol University, Instıtute Of Health Scıences