Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2013 - Continues Lecturer PhD

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü