Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Views of parents preferring to raise a bilingual child

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, cilt.189, sa.10, ss.1588-1601, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preschool Children s School Readiness

International Education Studies, cilt.10, sa.1, ss.144-154, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decision-making as a Predictor of Problem-solving Skills in 5-6-year-old Children

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.19, ss.25-35, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pre- Submission Processes of Children at Developmental Risk According to Teachers and Teacher Candidates

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, ss.232-247, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Oyunlarındaki Akran Etkileşimleri Ve Ortaya Çıkan Sorunlarda Öğretmen Müdahalelerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.67-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.342-357, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACILARIN GÖZÜNDEN ANKARA’DAKİ ROMAN ÇOCUKLARI: BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, 10 - 13 Eylül 2020

Farklılıkları Konu Alan Çocuk Kitaplarının İçeriksel Analizi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.896

Okul Öncesi Dönem Çocukların Farklı Kültüre İlişkin Şemalarının İncelenmesi

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 Haziran 2019

0-3 YAŞ ÇOCUKLARIN DIŞ MEKÂNDANYARARLANMA DURUMLARI

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 - 24 Ekim 2018

İlkokula Hazırlık Alanında Yapılmış Tezlerin İncelenmesi

17. UluslararasıSınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1215-1216

Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim: Yansımalar

17. UluslararasıSınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1217-1218

48-72 Aylık Çocukların Matematik Kavramına İlişkinSahip Oldukları Zihinsel İmgeleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 Nisan 1018 - 14 Nisan 2018

Situation assessment of refugees living in Turkey

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Hollanda, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017

İki Dilli Çocukların Sosyal Beceri, Uyum Ve Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.547-548

Erken Çocuklukta Kimine Göre Kaygı- Farklılıklara Saygı: AtölyeÇalışması Örneği

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), 22 - 24 Mayıs 2017

The Social and Economic Adaptations of Refugees Living in Turkey

Society for Research in Child Development Biennial Meeting 2017, 6 - 08 Nisan 2017

The Relationship Between Childhood Traumatic Experiences And Self Esteem

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 19 - 23 Nisan 2015

A comparative examination of the family-based early intervention programs developed in Turkey and in the USA in the last decade

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.658-666 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Davranışçılığın Ötesinde

Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Rehberlik ve Disiplin Doğumdan Sekiz Yaşa Kadar, Berrin Akman Hakan Namlı, Editör, Nobel, Ankara, ss.186-205, 2020