Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Views of parents preferring to raise a bilingual child

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.189, no.10, pp.1588-1601, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Preschool Children s School Readiness

International Education Studies, vol.10, no.1, pp.144-154, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Decision-making as a Predictor of Problem-solving Skills in 5-6-year-old Children

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.19, pp.25-35, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Pre- Submission Processes of Children at Developmental Risk According to Teachers and Teacher Candidates

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.12, pp.232-247, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocukların Oyunlarındaki Akran Etkileşimleri Ve Ortaya Çıkan Sorunlarda Öğretmen Müdahalelerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.67-85, 2020 (Other Refereed National Journals)

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.12, pp.342-357, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACILARIN GÖZÜNDEN ANKARA’DAKİ ROMAN ÇOCUKLARI: BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, 10 - 13 September 2020

Farklılıkları Konu Alan Çocuk Kitaplarının İçeriksel Analizi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.896

Okul Öncesi Dönem Çocukların Farklı Kültüre İlişkin Şemalarının İncelenmesi

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019

0-3 YAŞ ÇOCUKLARIN DIŞ MEKÂNDANYARARLANMA DURUMLARI

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 - 24 October 2018

İlkokula Hazırlık Alanında Yapılmış Tezlerin İncelenmesi

17. UluslararasıSınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1215-1216

Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim: Yansımalar

17. UluslararasıSınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1217-1218

48-72 Aylık Çocukların Matematik Kavramına İlişkinSahip Oldukları Zihinsel İmgeleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 April 1018 - 14 April 2018

Situation assessment of refugees living in Turkey

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 28 August - 01 September 2017

İki Dilli Çocukların Sosyal Beceri, Uyum Ve Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.547-548

Erken Çocuklukta Kimine Göre Kaygı- Farklılıklara Saygı: AtölyeÇalışması Örneği

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), 22 - 24 May 2017

The Social and Economic Adaptations of Refugees Living in Turkey

Society for Research in Child Development Biennial Meeting 2017, 6 - 08 April 2017

The Relationship Between Childhood Traumatic Experiences And Self Esteem

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 19 - 23 April 2015

A comparative examination of the family-based early intervention programs developed in Turkey and in the USA in the last decade

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.658-666 identifier

Books & Book Chapters

Davranışçılığın Ötesinde

in: Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Rehberlik ve Disiplin Doğumdan Sekiz Yaşa Kadar, Berrin Akman Hakan Namlı, Editor, Nobel, Ankara, pp.186-205, 2020