Education Information

Education Information

  • 1990 - 1994 Undergraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Farmasotik Teknoloji Bölümü, Tıbbi Biyokimya A.B.D. (ing.), Turkey