Education Information

Education Information

  • 2012 - Continues Doctorate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler A.B.D., Turkey

  • 2005 - 2007 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası ilişkiler A.B.D., Turkey

  • 1997 - 2002 Undergraduate

    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey