Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Development of a participation style scale for online instructional discussions

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Developing Science Process Skills through Mobile Scientific Inquiry

THINKING SKILLS AND CREATIVITY, vol.36, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Usage Purposes and Perceived Effects of Social Networks

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.3, pp.137-150, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

INVESTIGATION OF PARTICIPATION IN STUDENT-LED ONLINE DISCUSSION WITH RESPECT TO MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND LEARNING STYLES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.360-371, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effects of learning style profile of team on quality of materials developed in collaborative learning processes

Active Learning in Higher Education, vol.10, no.2, pp.154-171, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

An Investigation on University Students' Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, no.4, pp.843-857, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.279-290, 2019 (Other Refereed National Journals)

Application of Learning Theories in Online Instructional Environmentsand Materials: A Study for Developing a Set of Criteria

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.707-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education.

Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), vol.6, no.2, pp.1-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye etkisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.27-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.324-346, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Buradalık ve Öğretimsel Buradalığın Bilişsel Buradalığı Yordama Gücü.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.4, pp.1319-1336, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design of a Problem Based Online Learning Environment and Evaluation of its Effectiveness

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.15, no.3, pp.49-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yansıtıcı Düşünme Odaklı Bir Çevrimiçi Ortamın Oluşturulması ve Etkililiğinin İncelenmesi

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), vol.7, no.3, pp.12-25, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzaktan Eğitim Araştırmaları Üzerine Kesitsel Bir Alan Yazın İncelemesi

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), vol.2, no.1, pp.71-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı Öğrenme İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi

İlköğretim Online, vol.14, no.4, pp.1260-1275, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

The Effect of Constructivist Blended Learning Environment on Listening and Speaking Skills

İlköğretim Online, vol.14, no.2, pp.1130-1148, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facebook da öğretmen öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı Bir ölçek geliştirme çalışması

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.242-259, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Tartışma Ortamlarına Yönelik Görüşleri

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.6, no.2, pp.24-47, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students Opinions on Facebook Supported Blended Learning Environment

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.13, no.1, pp.199-206, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dil Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Yapılandırmacı Karma Öğrenme Ortamı Örneği www dinleizleanlat com

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.365-394, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversitelerin rolü

Pedaqoji Universitet Həbərləri News of Pedaqocical University, pp.339-350, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dijital Oyun Tercihi ve Oyun Tercih Nedeni ile Cinsiyet Sınıf Düzeyi ve Öğrenme Stili Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.53-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Teachers Use of the Internet in Teaching A Case Study in Turkey on Certain Variables

Pakistan Journal Of Social Sciences, vol.5, no.1, pp.23-30, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretimsel bilgisayar oyunlarının temel aritmetik işlem becerilerinin gelişimine etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.29, pp.127-136, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Teknolojisi Kavramına Farklı Bir Bakış

TBD Bilişim Dergisi, no.85, pp.52, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Proje Tabanlı Öğrenme

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.22, pp.172-179, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

www üzerinden bilgiye erişim konusunda sahip olunan bilgi düzeyi ve bu konuda hissedilen bilgi ihtiyacı üzerine bir çalışma

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.23, pp.95-103, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

İçerik Sentezleme Stratejilerinin Erişiye Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.11, pp.111-117, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimsel Bir Yan Ürün Olarak DijitalBağımlılık

I. Uluslararasi MultidisiplinerDijital Bağımlılık Kongresi http://www.dibamder.com/, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

Özel Gereksinimi Olan Gruplar ve Dijital Oyunlar: Fırsat mı Tehdit mi?

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi Dijital Oyunlar, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Disleksili Çocuklar ve Dijital Oyunlar:Alanyazın İncelemesi

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi: Dijital Oyunlar, 11 - 13 April 2018

Öğrenme

VIII eTwinning Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2017

Disleksili Bireylerin Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.168-177

BÖTE Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.355-358

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.330-331

Kodlama ve Robotik Çalışmalarını Problem Çözme Süreçlerine Etkisi:Sesli Düşünme Protokolü

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilei Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.745-755

BT Alanındaki Yeni Öğretim Programlarına Eleştirel Bir Bakış1

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1-5

Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1016-1017

Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.241

Bir Tartışma Ortamı Olarak Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Öğrenci Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.89

Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.95

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İle İlgili Araştırmalar, Uygulamalar veGereksinimler

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.27

Sosyal ağ kullanım nedenleri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Turkey, 24 - 26 May 2017

Öğretmenlerin Düşünmeye İlişkin Eğilimleri

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.59-60

Critical Aspects of Classroom Management in Computer Labs

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Munich, Germany, 21 - 24 June 2016

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri ve Öğrenmelerinin Niteliği ÜzerineBir Çalışma

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğrenme Kuramları Perspektifinden Öğretim Materyalleri

10 InternatonalComputer & InstructonalTechnologesSymposum, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ

2nd ‘International Conference on New Trends in Educational Technology’, Famagusta, Cyprus (Kktc), 3 - 04 May 2016

Önce Biliş

3rd. International Conference on New Trends in Education, İzmir, Turkey, 26 - 29 April 2016

The Development Of An Actıve Manipulative Online Platform For Academics

EDULEARN15 Proceedings-7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.4417-4426

Review of Research on Turkish Teachers Philosophy of Education

International Journal of Arts& Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education, Roma, Italy, 19 - 22 October 2015

Öğretim Tasarım Modellerinin Öğrenme Kuramları Perspektifinden Analizi

International Science and Technology Conference (ISTEC) 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 2 - 04 September 2015

21 Yüzyıl Dijital Yeterlikleri Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Yetiştirme

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Uzaktan Eğitim Programlarında Ders Veren Öğretim ElemanlarınınUzaktan Eğitime Yönelik Bilgi İnanç ve Uygulamaları Arasındaki İlişkiler

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.59

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.185

Mobil Öğrenmenin Öğrenme ve Öğretme Sürecine Katkılarına İlişkin Bir İçerik Analizi

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Yüz Yüze Öğrenmeyle Bütünleştirilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırmalarına Bir Bakış Kesitsel Bir İnceleme

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.40

Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its Effectiveness

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.36-37

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E mentorluk Uygulamasının Katkıları ve Katılımcı Memnuniyeti

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.23

Yapılandırmacı bir dijital oyun Enerjik

9th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Turkey, 20 - 22 May 2015

EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.77-87 identifier

A Usability Study Of An Online Instructional Multi-Media Discussion Environment

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.786-792 identifier

The examination of online kids' sites with the purpose of raising kids' self- protection awareness

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.611-614 identifier

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.333-342

Öğrenci Yönetimli Karma Öğrenme Ortamlarındaki Çevrimiçi Tartışmalara Katılımın Yönetme Sorumluluğu ve İnternet Özyeterliği Açısından İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.40-49

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançlari ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma

8. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 January 2008, pp.6-8

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 May 2010, pp.333-342

BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 May 2007, pp.492-496

Toplumların yerini belirlemede eğitim sistemlerinin rolü

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı III. 21.yüzyılda Türkiye, Ankara, Turkey, 25 - 27 January 2000, pp.159-164

Books & Book Chapters

Çevrimiçi Çoklu Öğrenme Ortamlarında AkademikBaşarının Bazı Bilişsel Özellikler Açısından İncelenmesi

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2019 (4. Böl.), İşman, Aytekin, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-84, 2019

İnternet ve Çocuklar: Riskler-Sorunlar- Çözüm İçin Çevrimiçi Ortamlar

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2019 (20. Bölüm), İşman, A, Odabaşı, F. H., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.365-389, 2019

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

in: Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem, Ankara, pp.585-602, 2018

Web Tabanlı Öğrenme Ortamları: Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Bir İnceleme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.585-597, 2018

ÇOKLU ORTAM TABANLI TARTIŞMALARLADESTEKLENMİŞ BİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, BUKET AKKOYUNLU, AYTEKİN iŞMAN, HATİCE FERHAN ODABAŞI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.225-226, 2018

YAPILANDIRMACI BİR DİJİTAL OYUN: ENERJİK

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.849-864, 2017 Creative Commons License

YAPILANDIRMACILIK VE ÖĞRETİM TASARIMI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.453-467, 2017 Creative Commons License

KARMAŞIK BİR BİLİŞSEL SÜREÇ: KARAR VERME

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.321-342, 2017 Creative Commons License

ÖĞRETİMSEL MOBİL OYUNLARIN TEMELE ALDIKLARI ÖĞRENME KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALANYAZIN ÇALIŞMASI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.509-535, 2017 Creative Commons License

Karmaşık Bir Bilişsel Süreç:Karar Verme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.321-342, 2017

ÖĞRETİMSEL MOBİL OYUNLARIN TEMELE ALDIKLARI ÖĞRENMEKURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALANYAZIN ÇALIŞMASI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.509-532, 2017

Yapılandırmacılık ve Öğretim Tasarımı

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.773-799, 2017

Yapılandırmacı Bir Dijital Oyun:Enerjik

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.849-864, 2017

Yapılandırmacı Değerlendirme veÇevrimiçi Öğrenme Ortamları

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman, A.; Odabaşı, H. F. ; Akkoyunlu, B., Editor, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara, pp.575-592, 2016

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI VEKATILIM

in: Eğitim Teknolojisi Okumalar 2015, Akkoyunlu, B.; İşman, A.; Odabaşı, H. F. , Editor, TOJET, Sakarya Üniversitesi, pp.213-232, 2015

Expert Reports