Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - 2016 Associate Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi

 • 1995 - 2001 Assistant Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2007 - Continues University Executive Board Member

  Hacettepe Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Non Academic Experience

 • 2015 - Continues Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği

  ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2014 - Continues Anne Dostu Hastane Programı Danışmanlığı

  SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2013 - Continues Bilimsel Kurulu Üyeliği

  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı “Ulusal Alkol Kontrol Programı ve Eylem Planı Bilimsel Kurulu”

 • 2010 - Continues Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı “Anne Dostu Hastane” Bilim Komisyonu

  SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2007 - Continues “Ulusal Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” Üyesi

  T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • 2012 - 2012 Komsiyon üyesi

  “Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı Kadın İhtisas Komisyonu”

 • 2005 - 2006 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raportörü

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

 • 1995 - 1995 Pratisyen hekim

  T.C. Çalışma Bakanlığı SSK genel Müd. Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi

 • 1995 - 1995 PRATİSYEN HEKİM

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 • 1993 - 1993 PRATİSYEN HEKİM

  SAĞLIK BAKANLIĞI

Courses

 • Postgraduate Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet

 • Postgraduate TOPLUMSAL CİNSİYET VE ŞİDDET

 • Undergraduate Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık