Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Emine Gül: Farklı İki Lagün Sisteminde (Samsun, Gıcı ve Karacabey, Dalyan ) Fizikokimyasal Parametrelere Bağlı Olarak Zooplankton Biyokütle Değişiminin İncelenmesi

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2017 Postgraduate

  Ayla Batu Mogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri(kızılımak) mavi-yeşil algleri üzerine incelemeler. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.102 s

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  Reihaneh Maleki Acı Göl, Kozanlı Saz ve Meke Gölleri Rotifera türleri üzerine çalışmalar. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.55s

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Selgün Günsel Delice Irmağı ve bazı kollarında (Budaközü, Malaközü ve Kılıçözü) bulunan zooplanktonik organizmaların incelenmesi H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.132s

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Haydar Metin 2005. Beytepe Göleti Zooplanktonik Organizmalarının Tespiti ve Mevsimsel Dağılımlarının Belirlenmesi. 119s. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  İlkay Yılmaz . Uluabat Gölü Rotifer Türleri Üzerine İncelemeler 88 sayfa. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate German