Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite öğrencilerinin ebeveynleşme düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.141-147