Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIFFERENTIATION OF PEDIATRIC HEAD AND NECK RHABDOMYOSARCOMA FROM LYMPHOMA THE ROLE OF DIFFUSION IMAGING

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Romatolojik hastalıkların tanı/ayırıcı tanısında Kranyal MR görüntülemesi

XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu V. Romatolojide Yaklaşımlar ve Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantıları, Antalya, Turkey, 11 - 13 January 2019

NASOPHARYNGEAL INVOLVEMENT IN WEGENERGRANULOMATOSIS: DIFFERENTIATION FROM NASOPHARYNGEAL CANCER ON MRI

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası katılımlı 28. Yıllık toplantısı, İstanbul, Turkey, 15 - 17 February 2019, vol.61, pp.235-236 Sustainable Development

A CHALLENGING DIAGNOSIS ONMRI: ORBITAL IGG4-RELATED DISEASE AND LYMPHOMA

Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.50, pp.15-16

Travma Dışı Boyun Acilleri

Hacettepe Radyoloji BT Kursu, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Serebral Mikrohemoraji Paternleri

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. yıl yıllık toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

ASSESSMENT OF MORPHOLOGIC AND METABOLIC NEUROIMAGING IN PRACTICE OF DEMENTIA

38th European Society of Neuroradiology Diagnostic and Interventional Annual Meeting, NAPOLİ, Italy, 17 - 20 September 2015, vol.57, pp.66-67

Orbita, burun, nazofarenks

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2014-2015 Dönemi Eğitim Toplantıları Nöroradyoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 March 2015

Çocukluk Çağında Baş-Boyunun Konjenital Lezyonları

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2014-2015 Dönemi Eğitim Toplantıları Pediatrik Nöroradyoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 January 2015