Education Information

Education Information

  • 1991 - 1996 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Temel Nörolojik Bilimler, Turkey

  • 1980 - 1986 Expertise In Medicine

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ad, Turkey

  • 1973 - 1980 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey