Eğitim Bilgileri

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Organik Kimya, Türkiye 2013 - 2020
Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Organik Kimya, Türkiye 2010 - 2013
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye 2004 - 2010

Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık
Almanca, A1 Başlangıç

Yaptığı Tezler

Doktora, Uygulama Alanlarına Yönelik Entegre Kromofor Sistemlerin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2020
Yüksek Lisans, Yeni bodıpy bileşiklerinin sentezi ve spektral özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 2013

Araştırma Alanları

Kimya, Florimetri, Organik Kimya, Aromatik Bileşikler Kimyası, Boya ve Boyarmaddeler Kimyası, Organik Bileşiklerin Fotokimyası, Organik Spektroskopi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÜNALEROĞLU C., TEKNİKEL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uygulama Alanlarına Yönelik Entegre Kromofor Sistemlerin Geliştirilmesi, 2018 - 2020
ÜNALEROĞLU C., Çınar S., TEKNİKEL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek pH Ölçümleri için BODIPY Tabanlı Floresan Sensörler, 2015 - 2018
TEKNİKEL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dipirometanların Formillenmesi, 2016 - 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):17
h-indeksi (WOS):1