Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Hamîdî-Hurşîd ü Hâver (İnceleme- Metin) I.Cilt

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Mesnevîlerin dîbâce, sebeb-i te’xxlîf ve hâtime bölümlerinde edebiyat eleştirisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English