Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Lecturer PhD

    Hacettepe Üniversitesi, Rektörlük, Nadir Hastalıklar Biyobankası

  • 2016 - 2018 Expert

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Birimleri Enstütüsü, Enformatik