Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The antecedents of social value orientation among Turkish adolescents and emerging adults

JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY, vol.147, no.4, pp.335-360, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Kaynaştırma Programına Devam Eden Hafif Düzeyde Zihin Engelli Çocukların Sosyal Yeterlilikleri

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.3, pp.557-571, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Social Competence of Integrated Children With Mild Intellectual Disability

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.3, pp.454-468, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Age and Gender Differences in Social Problem Solving Skills of 9-11 year-old children

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.188-203, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

9-11 yaşındaki çocukların sosyal problem çözme becerilerinde cinsiyet ve yaş farklılıkları.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.188-203, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Çevre yoksunluğuna bağlı engellenen 8 12 yaşındaki çocuklar için sosyal problem çözme öğretimi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.27, no.1, pp.25-40, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÇEVRE YOKSUNLUĞUNA BAĞLI ENGELLENEN 8-12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME ÖĞRETİMİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.27, no.1, pp.25-40, 2016 (National Refreed University Journal)

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Davranışları: Mizaç ve Duygu Düzenlemenin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.125-141, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Social Behavior in Preschool Children: The Role of Temperament and Emotion Regulation

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.1, pp.125-141, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Korunmaya muhtaç yedi-on bir yaş grubundaki çocukların sosyal problem çözme becerilerinin incelenmesi

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, vol.18, no.1, pp.49-67, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Filial Piety and Psychosocial Adjustment amongTurkish Adolescents

International SocietyfortheStudy of Behavioural Development, Vilniaus, Lithuania, 10 - 14 July 2016

Hacettepe Arı Gelişimsel Destek Programı

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Duygusal ve/veya Davranışsal Bozukluğu Olan Bir Öğrenci Olmak

in: Eğitimde bütünleştirme: Herkes için bir okul yaratmak, Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca; Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.285-316, 2021

Duygu Düzenlemenin Gelişimsel Bileşenleri

in: Duygu Düzenleme, Doç. Dr. Sevginar VATAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.8-16, 2020

Gelişim Bağlamında Çevre Yanlısı Davranışlar

in: Çevre Psikolojisi: İnsan-Doğa Etkileşimi ve Çevre Davranışı, Gözde Kıral Uçar ve Derya Hasta, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.301-330, 2020

Zihinsel İşlevsellik

in: Yaşlanma ve İleri Yetişkinlik, Prof. Dr. Zehra Uçanok, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-198, 2018

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.69-86, 2011