Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (ingilizce), Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme, Turkey

 • 2011 - 2015 Expertise In Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (ingilizce), Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 2004 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (ingilizce), Turkey

Dissertations

 • 2015 Expertise In Medicine

  HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDIKTAN SONRA EN AZ İKİ YIL İZLENMİŞ AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN, LABORATUVAR BULGULARININ VE İMMÜN REKONSTİTÜSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İmmünoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English