Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Blimleri, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Vitamin Tayini İçin Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Temelli Nanosensörlerin Hazırlanması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Sitokrom C Saflaştırılması İçin Süpermakrogözenekli İmmobilize Metal Afinite Kromatografi Adsorbenler

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German