Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Biyoteknoloji, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Mikro kirletici bazı ilaçların fungal kaynaklar ile biyodegradasyonun araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü