Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Egzersiz Fizyolojisi , Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Solunum yetmezliği olan hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon ile göğüs fizyoterapisinin etkinliğinin karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 • 1997 Postgraduate

  Kronik obstrüktif akciğer hastalarında ve sağlıklı kişilerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Effects of a single dose of garlic administration on maximum oxygen consumption of college endurance athletes

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Farmasotik Teknoloji Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English