Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Mültecilere Yönelik Toplum Algısı

20. Uluslararası PDR kONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018 Sustainable Development

Üniversite- Öğrenci Eşleşme Ölçeği’nin (ÜÖEÖ) Türkçe Psikometrik Özellikleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

The use of systems approach in psychological counseling and guidance

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş.Ş. & Banerjee, S., Editor, Springer, New York, pp.213-227, 2015

Metrics

Publication

7

Project

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals