Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Psychometric properties of the Student - University Match (sum) Questionnaire in Turkish

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.10, no.1, pp.17-40, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Mültecilere Yönelik Toplum Algısı

20. Uluslararası PDR kONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Üniversite- Öğrenci Eşleşme Ölçeği’nin (ÜÖEÖ) Türkçe Psikometrik Özellikleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Üniversite Uyum Problemi Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

3. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Books & Book Chapters

The use of systems approach in psychological counseling and guidance

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş.Ş. & Banerjee, S., Editor, Springer, New York, pp.213-227, 2015