Education Information

Education Information

  • 1992 - 1997 Undergraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Farmasotik Teknoloji Bölümü, Tıbbi Biyokimya A.B.D. (ing.), Turkey