Education Information

Education Information

 • 1996 - 2000 Expertise In Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Expertise In Medicine

  Ankara İli Polatlı İlçesinde Seçilen Köylerde Aile Planlaması Yöntemlerinin Kullanımının Doğum ve Ölüm Sayılarının Yakalama-Yeniden Yakalama (Capture-Recapture) Yöntemi İle Hesaplanması

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English