Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Baskent University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Overin Müsinöz Tümörlerinde PAX2, PAX8 ve CDX2 ekspresyonu: Metastaz Ayırıcı Tanısı ve Patogenezdeki Yeri

  Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English